Sağımı yapılan sütler soğutma tanklarına alınmadan önce mutlaka test edilerek içeriği ve kalitesi 10 ayrı kriter baz alınmak suretiyle kontol altında tutulmakta, ayrıca antibiyotik ve aflatoksin kalıntısı içermediğinden %100 emin olunan sütler prosese alınmaktadır. Soğutma tanklarında +4 dereceye indirilen çiğ süt şişelenerek soğuk hava odalarına alınmakta ve frigofrik araçlarla soğuk zincir bozulmadan daha önce sipariş alınan abonelerin adreslerine ulaştırılmaktadır.

Kalite düzeyinin artırılması ve hijyen standartlarının tamamına uygun çiğ süt üretimi amacıyla personelimize verilen eğitimlerle; genel ve özel hijyen şartları, sütte bozulmaya neden olan faktörler, hayvan sağlığı şartları, sağım hijyeni, işletme, alet ve ekipman hijyeni, personel hijyeni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen çiğ süt kalite kriterleri ve sütün nihai tüketiciye dağıtımı konularında bilinç düzeyinin artırılması sağlanmıştır.